Stichting De Heggerijders heeft ten doel het voorbereiden tot het exploiteren van een camping waar mensen met een beperking, mensen ,met een Wajong- of bijstandsuitkering dan wel vijftig plussers onder professionele begeleiding kunnen werken en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren van activiteiten en festivals om zo een financiële basis voor het realiseren van de camping te creëren.
– het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie.
– de stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
*Subsidies, donaties en andere bijdragen
*Schenkingen, erfstellingen en legaten
*Alle andere verkrijgen en baten

E-mailadres:  info@heggerijders.com

Rekeningnummer: NL89 RABO 0302094962 t.n.v. Stichting De Heggerijders
KVK-nr.: 62662414
BTW-nr.: 854907841B01

Stichting De Heggerijders en de organisatie van het Heggerijders Festival:

Voorzitter: Antoinette Keur

foto

 

Vice Voorzitter: Jacqueline Keur

jacqueline

Secretaris: Marianne de Leur

marianne

 

Penningmeester: vacant

Tree-Wallpapers-and-Backgrounds-03

Organisatie festival en activiteiten:

Diana de Jonge

diana

 

Dirk de Jonge

dirk

 

Dirk Past

dirk past

 

Deel deze pagina: