Welkom bij het Heggerijders Festival

Huisregels Heggerijders Festival
Om alles goed te laten verlopen en alle bezoekers een prettig festival te bieden, hebben we een aantal zaken op papier gezet.
Door het bezoeken van het festival gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels.

*Deelname aan dit festival is geheel op eigen risico.
*Gelieve het park na afloop weer schoon achter te laten.
*Mocht u afval hebben, kunt u dit op de aangegeven plekken deponeren of liever nog, gezien de kosten van opruimen en afvoeren, het zo veel mogelijk mee naar huis te nemen.
*Geen open vuur c.q. BBQ.

Er komt horeca op het terrein.

*Het verblijf van kinderen op het Festival en deelname aan de activiteiten
blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker met wie het kind het festival heeft betreden.
*De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan het kind en/of goederen van het kind al dan niet veroorzaakt door derden.

Aansprakelijkheid
*Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Festival geschiedt voor eigen rekening en risico.
*De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
*De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan alles op het festival terrein.
*Bezoekers onder de 12 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
*Aan het betreden van het festival zit geen minimumleeftijd verbonden.

Sociale en hygiëne regels
*Geen glaswerk (onveilig), jongeren onder de 18 geen alcohol, geen sterke drank e.d.. Ook dit is een goede reden dat er geen eigen drank mag worden meegebracht.
*Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt.
Honden zijn welkom, wel aangelijnd en indien nodig: de drollen opruimen. Dus neem voldoende zakjes mee. Het omliggende park is zeer geschikt om even lekker met je vriend(in) rond te rennen!

Gedrag
*Wees galant, geduldig en help de mindervalide medemens. Neem je goede humeur mee en houdt de sfeer ontspannen en gezellig.
*We willen allemaal een schoon festival, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

Niet doen: vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, wildplassen, flyers of samples uitdelen, het verkopen van goederen, stelen, vandalisme, toegang verschaffen tot niet-publieke gebieden, rijwielen stallen naast of tegen de hekken en het plegen van overige strafbare feiten.

Spullen meenemen
Denk aan zonnebrandcrème, regenjas/poncho, contant geld.

Niet meenemen: Drugs, paraplu, dieren, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-, steek- of vuurwapens en overige gevaarlijke voorwerpen, glas, blik, (non) alcoholische dranken, etenswaren, kampeer artikelen, skateboards en professionele film- en foto apparatuur, fototoestellen met verwisselbare lenzen, eigen geluidssystemen. Speel- en/of sportmiddelen waar overige bezoekers last van kunnen hebben, denk aan frisbee, voetbal, etc.

Voorkom overlast
Plaats fietsen in de fietsenstalling en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.

Parkeren
*Parkeren kan op de parkeerplaats op de Minister van Houtenlaan, dat is het ca. 10 minuten lopen naar Velserbeek.

Veiligheid
Bij alle activiteiten tijdens het Heggerijders Festival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
De organisatie van het Heggerijders Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.
De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
Deelnemers gaan op een verstandige wijze om met alcohol.

Publicatie en Aanpassingen
Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Heggerijders Festival.
Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Heggerijders Festival en andere publicaties zoals het internet binden het Heggerijders Festival niet. Het Heggerijders Festival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.
Heggerijders Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve op geheel eigen risico.
Tevens aanvaard Heggerijders Festival geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan jezelf of uw medebezoekers.
Als we ons met elkaar aan deze regels houden, is Heggerijders een prettig festival om de lente te vieren.

Overig
Tevens houden we het park en de omgeving voor alle partijen een aangename plek.
De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van overmacht:
*slecht weer, extreme hitte
*tegenvallende bezoekersaantallen ten opzichte van de geprognosticeerde of opgegeven aantallen.
*verbod op het houden van publieke evenementen, uitgevaardigd door de overheid.
*Terroristische aanslagen
*Epidemieën o.i.d.

Deel deze pagina: